Menu
Home
Visie & Missie
Organisatie
Dienstverlening
Contact

 

Home

Welkom op de homepage van de website van de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU). De NCSU is al ruim vijftig jaar dé belangenbehartiger van de christelijke sportbeweging in Nederland. De NCSU maakt zich sterk op niet-sporttechnische thema’s die van wezenlijk belang zijn voor het functioneren van sportverenigingen in het algemeen en haar lidverenigingen in het bijzonder. Denk aan Sport & Gedrag, Vrijwilligersbeleid en Verenigingsmanagement. De NCSU versterkt op deze manier de maatschappelijke waarde van sport. 

In 2005 heeft de NCSU samen met de NKS en de NCS het initiatief genomen tot de oprichting van de Nederlandse Sport Alliantie (NSA). Inmiddels zijn diverse landelijke en regionale sportorganisaties toegetreden tot deze alliantie. De visie en missie van de NCSU ligt voor een groot deel ten grondslag aan deze nieuwe organisatie en de directe dienstverlening van de NCSU heeft inmiddels een plaats gekregen in het ondersteuningsaanbod van de NSA.

Ons nieuws   NSA Nieuws
     
Ledenorganisatie wordt opgeheven

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2013 is uitgebreid gesproken over de functie van de ledenorganisatie van de NCSU. Het is overduidelijk dat inmiddels ook vanuit de sportbonden de niet-technische ondersteuning aan de aangesloten sportverenigingen wordt aangeboden. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van de door ons ontwikkelde kennis, die ook via de NSA aan de sportbonden wordt aangeboden.

27-11-2013 | Lees verder...

Fair Play in de sport

De NCSU heeft aan de bakermat gestaan van de introductie van Fair Play in de sport. Veel sportorganisaties en sportbonden hebben inmiddels beleid op het gebied van Fair Play. Vrijwel iedereen die aan sport doet, of heeft gedaan, kent inmiddels de term Fair Play. Globaal kunnen we het Fair Play-beginsel omschrijven als 'het hanteren van een aantal afspraken en regels om de sport voor zo veel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden'. Fair Play is in ...

29-08-2013 | Lees verder...

NCSU brengt knelpunten in beeld

De Nederlandse Christelijke Sport Unie (NSCU) onderzocht welke knelpunten aangesloten verenigingen ervaren. De organisatie wil de resultaten gebruiken om tot een passend ondersteuningsaanbod te komen. Bij de uitnodiging, de agenda en de jaarstukken voor de Algemene Leden Vergadering vonden de lidverenigingen van de NSCU dit jaar ook een vragenlijst, gebaseerd op de Quickscan van de NSA. Deze enquête bevroeg de verenigingen over belangrijke onderwerpen als ...

26-10-2011 | Lees verder...

 
Homoacceptatie

Voor de meeste sportverenigingen is homoacceptatie prioriteit nummer 23. Sportbestuurders denken dat ze al voldoende tolerant zijn ten opzicht van homoseksuelen. Maar homoseksuelen zijn in sportverenigingen vaak onzichtbaar. De uitsluiting van hen vindt plaats met hetero-grappen, met het woord 'homo' als scheldwoord en met het niet bespreekbaar maken van het thema. Maar het kan niet zo zijn dat de verantwoordelijkheid voor een homovriendelijk sportklimaat blijft liggen ...

29-08-2013 | Lees verder...

Nieuwe cursusmap LSR niveau 2

Er is een nieuwe cursusmap Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 2 ontwikkeld. De volgorde van de inhoud van de map is logischer. Veel randinformatie van de cursus is verplaatst naar de bijlagen. Er wordt gewerkt met kolommen, waardoor de map leesbaarder is geworden. Het toevoegen van foto’s en tabbladen heeft gezorgd voor meer lees- en kijkplezier. Alles heeft de look & feel gekregen van de stichting NSA. Daarnaast zijn alle akkoordverklaringen verzameld op ...

29-08-2013 | Lees verder...

Veldhoven zet in op Fair Play

In de week van 25 t/m 28 maart kregen basisschoolleerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Brembocht, Heiacker, Sint Jan Baptist, De Rank, Cobbeek en Casimir in de gemeente Veldhoven gastlessen 'Iedereen hoort erbij'. De lessen sloten aan bij de clinics Fair Play die de kinderen de week ervoor hadden gehad. In de lessen zijn de kinderen actief aan de slag gegaan met het thema 'iedereen is anders en iedereen hoort er bij'!

29-08-2013 | Lees verder...

Contactgegevens
  Website http://www.ncsu.nl
  ING bank 69.51.65.380
  IBAN NL69INGB0695165380